Anna Słowikowska kardiolog

Kardiolog dr n. med. Anna Słowikowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Akademi Medycznej w Warszawie (aktualnie WUM)

Specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Tytuł specjalistki w tych dziedzinach uzyskała kolejno w 2006 i 2008 roku.

Uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej: „Analiza profilu metabolicznego surowicy pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową oraz pacjentów z ciężką stenozą zastawki aortalnej bez zmian w tętnicach wieńcowych” wykorzystując do tej analizy nowatorską metodę: spektroskopię jądrowego rezonansu magnetycznego.

Od początku swojej drogi zawodowej związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, początkowo z I Katedrą I Kliniką Kardiologii, następnie z Kliniką Kardiochirurgii, która zmieniła swoją nazwę na Klinikę Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii w 2022 roku.

Jest członkinią Polskiego, Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Anna Słowikowska – ZnanyLekarz.pl