dr n. med. Adam Kukliński

Chirurg naczyniowy dr n. med. Adam Kukliński

Dyplom lekarza uzyskał w 2000 roku. Bezpośrednio po stażu podyplomowym podjął pracę na stanowisku asystenta w II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroeneterologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku.

W 2006 roku obronił pracę doktorską „Ocena stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu – IGF I w surowicy krwi u chorych z rakiem jelita grubego leczonych chirurgicznie w zależności od czynników kliniczno-morfologicznych”.

W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej. W 2015 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Od 2011 roku jest zatrudniony w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, gdzie wykonuje zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej zarówno wewnątrznaczyniowo jak i klasycznie.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Przeszedł kursy w dziedzinie ultrasonografii dopplerowskiej oraz uczestniczył w licznych zjazdach i szkoleniach z zakresu chirurgii tętnic i żył w Polsce i za granicą.

Zapisy na  zabiegi  laserowej operacji żylaków metodą EVLT oraz skleroterapię prowadzone są telefonicznie.