dr n. med. Ewa Pędzich-Placha
  • lekarz
  • doktor nauk medycznych
  • specjalista kardiolog

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista kardiolog.
W roku 2012 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych – rozprawa pod tytułem: “Właściwości strukturalne i czynnościowe dużych tętnic w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym a zmienność dobowa wartości ciśnienia tętniczego”.
Doświadczenie zdobywała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym oraz Instytucie Kardiologii. Przez ostatnie lata związana z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przez kilka lat asystent WUM, prowadziła zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz kursy dla lekarzy specjalizujących się m.in. w hipertensjologii, promotor prac licencjackich.
Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), w tym m.in. Sekcji Wad Zastawkowych, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Echokardiografii PTK. Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), w tym m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Obrazowania Sercowo-Naczyniowego (EACVI), Europejskiego Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI).

Doskonalenie zawodowe także za granicą (staż lekarski w Kent & Canterbury Hospital, East Kent Hospitals NHS Trust, UK), udział w licznych szkoleniach i konferencjach międzynarodowych.

Autorka publikacji w czasopismach naukowych.

  • Wykonuje badania kardiologiczne, jak EKG, Holter EKG oraz ABPM.
  • Diagnozuje i leczy między innymi przewlekłe zespoły wieńcowe, nadciśnienie tętnicze, wady serca, zaburzenia rytmu serca.
  • Kardiolog z wieloletnim stażem pracy, doświadczeniem w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.
  • Obszary zainteresowań zawodowych – intensywna opieka kardiologiczna, wady zastawkowe, ocena właściwości strukturalnych i czynnościowych naczyń w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego
Ewa Pędzich-Placha – ZnanyLekarz.pl