• lekarz
  • doktor nauk medycznych
  • specjalista kardiochirurgii

Wieloletnie doświadczenie zawodowe w chirurgii naczyń wieńcowych, wad nabytych i wrodzonych serca oraz dużych naczyń ze szczególnym uwzględnieniem operacji małoinwazyjnych.

  • 2001 r. absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  • od 2002 asystent Kliniki Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
  • od 2009 asystent/adiunkt Klinki Kardiochirurgii I Katedry Klinki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Prowadzę zajęcia dla studentów medycyny, elektroradiologii i pielęgniarek oraz kursy dla lekarzy w trakcie specjalizacji.
  • 2013 r. specjalista kardiochirurgii.
  • 2019 r. uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych – rozprawa pod tytułem: „Porównanie wartości predykcyjnej skal oceny ryzyka zgonu okołooperacyjnego EuroSCORE i EuroSCORE II na podstawie danych z jednego ośrodka kardiochirurgicznego”
  • Członek Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów
  • staże/warsztaty zawodowe w ośrodkach kardiochirurgii: w Polsce (Anin; Rzeszów) i za granicą (Antwerpia)
  • autor publikacji w czasopismach naukowych