• Konsultacje w dziedzinach chirurgii naczyniowej i kardiologii
 • Diagnostyka chorób serca i naczyń
 • USG Doppler aorty i naczyń obwodowych
 • Echokardiografia (ECHO serca), Elektrokardiografia (EKG)
 • Badania przesiewowe w kierunku chorób naczyń
 • Badanie w kierunku miażdżycy 
 • Badanie w kierunku niewydolności żylnej
 • Oznaczenie wskaźnika kostkowo ramiennego (ABI)
 • Planowanie i proktoring zabiegów wewnątrznaczyniowych
 • Operacje naczyniowe w innych podmiotach leczniczych
 • Opieka pooperacyjna, obserwacja
 • Rehabilitacja osób z chorobami układu naczyniowego
 • Presoterapia
 • Zachowawcze leczenie chorób naczyń