Holter EKG i Holter ciśnieniowy to przenośne urządzenia medyczne używane do monitorowania pracy serca i ciśnienia krwi przez dłuższy czas, zazwyczaj 24-72 godzin. 

Holter EKG

Co to jest?

Holter EKG (elektrokardiograficzny) to małe, przenośne urządzenie do monitorowania pracy serca.

Jak działa?
 • Urządzenie rejestruje elektryczną aktywność serca za pomocą elektrod przymocowanych do skóry pacjenta.
 • Elektrody są podłączone do małego rejestratora, który pacjent nosi przy sobie przez całą dobę.
Po co się go używa?
 • Do wykrywania nieregularnych rytmów serca (arytmii), które mogą nie być widoczne podczas krótkotrwałego badania EKG w gabinecie lekarskim.
 • Do monitorowania skuteczności leczenia serca.
 • Do oceny funkcji serca po zawale.
Jak się go używa?
 • Pacjent nosi urządzenie przez 24, 48 lub 72 godziny prowadząc normalną aktywność.
 • Pacjent jest proszony o prowadzenie dziennika aktywności i objawów, które występują podczas monitorowania.
holter-ekg
holter-cisnieniowy

Holter ciśnieniowy

Co to jest? 

Holter ciśnieniowy to urządzenie do całodobowego monitorowania ciśnienia krwi.

Jak działa?
 • Składa się z mankietu, który zakłada się na ramię, oraz małego rejestratora, który nosi się na szyi lub przy pasku.
 • Urządzenie automatycznie mierzy ciśnienie krwi w regularnych odstępach czasu, zwykle co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy.
Po co się go używa?
 • Do diagnozowania nadciśnienia tętniczego i oceny jego nasilenia.
 • Do monitorowania skuteczności leczenia nadciśnienia.
 • Do wykrywania zmienności ciśnienia krwi w ciągu dnia i nocy (np. nadciśnienia białego fartucha, które występuje tylko w gabinecie lekarskim).
Jak się go używa?
 • Pacjent nosi urządzenie przez 24 lub 48 godzin, prowadząc normalną aktywność, ale unikając intensywnego wysiłku fizycznego.
 • Urządzenie jest  programowane  przed założeniem i automatycznie mierzy ciśnienie krwi według zaplanowanego harmonogramu.

Podsumowanie

Holter EKG i Holter ciśnieniowy to ważne narzędzia diagnostyczne, które pozwalają lekarzom na ciągłe monitorowanie funkcji serca i ciśnienia krwi pacjentów w ich naturalnym środowisku. Dzięki tym urządzeniom można dokładniej zdiagnozować problemy zdrowotne i skuteczniej je leczyć.