Uraz aorty
uraz aorty

Uraz aorty

Aorta przebiega na tylnej ścianie klatki piersiowej i brzucha. Jej położenie w znacznym stopniu zapobiega urazom bezpośrednim i są one dość rzadkie. Do typowych mechanizmów urazów bezpośrednich aorty należą rany…

0 Komentarzy
Rozwarstwienie aorty
rozwarstwienie aorty

Rozwarstwienie aorty

Rozwarstwienie aorty to najczęstszy i raczej najbardziej groźny skutek ostrego zespołu aortalnego. Strumień krwi przedostający się do warstwy środkowej aorty poprzez miejsce uszkodzenia śródbłonka i części błony środkowej (wrota pierwotne)…

0 Komentarzy
Ostry zespół aortalny
ostry zespół aortalny

Ostry zespół aortalny

Ściana aorty ma warstwową budowę: Śródbłonek wyściela światło naczynia i wpływa na wewnątrznaczyniowe krzepnięcie krwi i resorpcję skrzeplin, przenikalność ściany naczynia płynów, substancji chemicznych i komórek krwi. W błonie środkowej…

0 Komentarzy