Ostry zespół aortalny

Ściana aorty ma warstwową budowę:

Śródbłonek wyściela światło naczynia i wpływa na wewnątrznaczyniowe krzepnięcie krwi i resorpcję skrzeplin, przenikalność ściany naczynia płynów, substancji chemicznych i komórek krwi.

W błonie środkowej aorty przeważają liczne warstwy włókien elastycznych, które zapewniają odporność naczynia na działanie nadciśnienia tętniczego. Znajdują się w niej również włókna mięśniowe, ale jest ich stosunkowo mniej niż w naczyniach obwodowych.

Przydanka aorty pokrywa naczynie od zewnątrz, zawiera naczynia dające ukrwienie ścianie aorty.

ostry zespół aortalny
Ostry zespół aortalny. Budowa

Pod wpływem nadciśnienia tętniczego lub urazu może dojść do odwarstwienia części ściany aorty, wówczas krew drąży kanał przepływu w obrębie błony środkowej naczynia i prowadzi do tzw. Ostrego zespołu aortalnego. Są trzy typy przebiegu zespołu:

  • rozwarstwienie aorty
  • krwiak śródścienny
  • przenikające owrzodzenie aorty (PAU)

Dodaj komentarz