Tętniak

Tętniak – patologiczne odcinkowe poszerzenie tętnicy o ponad 150% średnicy w porównaniu do niezmienionego naczynia. Tętniaki powstają na skutek uszkodzenia włókien elastycznych w ścianie naczynia, co zmniejsza jej odporność na działanie ciśnienia tętniczego i prowadzi do szerzenia się i ostatecznie pęknięcia. Pęknięciu tętniaka towarzyszy masywny krwotok. Bez specjalistycznej pomocy medycznej pęknięcie tętniaka w przeważającej większości przypadków prowadzi do zgonu. Istotny wpływ na ryzyko powstania i pękania tętniaka ma palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze.

Dodaj komentarz